PREČO EKODOM

Keď staviame Váš nový EKODOM SNOV, tak treba k tomu ÁNO a tu je prečo 10x ÁNO

 

  1. ŽIVOTNOSŤ STAVBY

životnosť rodinného domu postaveného našou premyslenou konštrukčným systémom viac ako 100 rokov ?

  1. MESAČNÉ NÁKLADY NA VYKUROVANIE

Sú náklady na vykurovanie a teplú úžit.vodu nižšie ako v 3-izb.byte, resp. nižšie ako 100 Eur mesačne ?

  1. POŽIARNA ODOLNOSŤ

Má rodinný dom postavený modernou technológiou dostatočnú požiarnú odolnosť a nezhorí ?

  1. FINANCOVANIE VÝSTAVBY

Je možné financovať výstavbu Vášho nového rodinného domu EKO DOM SNOV Hypotékov, stavebným sporením alebo pôžičkou ?

  1. ZÁKLADY A KOTVENIE STAVBY

Je rodinný dom postavený na štandardných základoch a ukotvený certifikovaným kotviacim systémom ?

  1. CERTIFIKÁTY

Sú všetky použité materiály, technológie a pracovné postupy certifikované certifikátmi EU ?

7.DISPOZIČNÉ ZMENY A ÚPRAVY

Sú možné určité dispozičné zmeny a úpravy typového rodinného domu podľa želania objednávateľa ?

  1. VOĽBA VYBAVENOSTI A ROZSAHU VÝSTAVBY

Je možná voľba vybavenosti a rozsahu výstavby  rodinného domu podľa želania objednávateľa ?

  1. INŠTALÁCIA KRBU A KRBOVÝCH KACHLÍ

Je možná inštalácia krbu resp. krbových kachlí a tým ďalšie zníženie nákladov na vykurovanie ?

  1. INŠTALÁCIA KUCHYNSKÝCH SKRINIEK A POLIČIEK

Je možné zavesenie kuchyň. skriniek a poličiek a na jeden bežný kotviaci prvok zavesiť až 55 kg ?